DyreID - Pyramidion
Eiet av Den norske veterinærforening

Velkommen til vårt diagnoseregister Pyramidion

DyreID har i de siste årene utviklet diagnoseregisteret Pyramidion. DyreID eier allerede diagnoseregisteret som benyttes av alle klinikker i Norge og står som eier av det nye registeret. Med Pyramidion får vi et oppdatert og fremtidsrettet system som letter den daglige journalføringen.

Bruksanvisning for å komme i gang

Klinikk/veterinær må først logge seg inn på Min side og godkjenne vår databehandleravtale (dersom du ikke har en oppdatert veterinær-/klinikkprofil i DyreID, ta kontakt på post@dyreid.no så hjelper vi deg med dette). Deretter aktiveres Pyramidion i journalprogrammene. Det er tilstrekkelig at aktiveringen skjer en gang i journalsystemet ved klinikken.

Velg under for journalprogram:

> Vetserve
> Sanimalis

Unikt i verden

DyreID har som en del av løsningen utviklet automatisk innrapportering av alle diagnoser- dette betyr at vi som det første land i verden får en populasjonsmessig helseoversikt for alle kjæledyr.

Pyramidion

Mål for prosjektet

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle en datamodell for analyse av individbasert sykdomsforekomst hos dyr i Norge. Dette baseres på en systematisk innsamling av data gjennom et sentralisert diagnoseregister for dyr, DyreIDs eksisterende ID-register for kjæledyr og register for selekterte pasientjournaldata. Samlet vil disse ha en sentral rolle for å generere viktige data med medisinskepidemiologisk informasjon for dyr i Norge.

Den operasjonelle datamodellen, vil være en fasilitator for forskning innen både human og animalmedisin og det vil gi fagmiljøene i Norge et unikt verktøy. Å etablere godt og varig samarbeid om utveksling og tilgang til disse vitale data er derfor et viktig delmål for prosjektet- og samarbeid med klinikkene er naturlig nok svært viktig for DyreID. Da det ikke finnes en sentralisert aktør som samler inn data, finnes det ikke innen veterinærmedisin rutiner eller metoder for samlet analyse av store datamengder.

Pyramidion

Rapportering

Rapportering vil skje automatisk som en fullintegrert del av journalprogrammene som benyttes. Klinikkene stiller diagnose basert på registeret, og rapportering skjer som en automatisk prosedyre. DyreID vil også rapportere data tilbake til klinikkene, hvor egne data sammenlignet med nasjonale data er et av uttrekken. DyreID kan tilpasse rapport etter behov.

Big data - Muligheter med et nasjonalt register

Før vi startet utviklingen av systemene, brukte vi lang tid på grundig planlegging av hele økosystemet. Da det etter hvert vil være store mengder data, er det viktig med en robust og skalerbar arkitektur som muliggjør enkel tilgang til data. Utdrag og gjennomgang av stor-data vil kunne omfattes på individ og gruppe, og kan være tjenester som:

 • Oppfølging basert på diagnoser og behandling
 • Sannsynlighetsberegning vedrørende forekomst, basert på stilt diagnose
 • Planlegge og anbefale aktivitet basert på dette
 • Diagnose og disposisjon for arvelige sykdommer- DNA – koblet mot rase, geografi
 • Analyse og forekomster basert på enkeltklinikk og kjeden samlet
  - Målt opp mot nasjonale data

Video som forklarer Pyramidion

Spørsmål og svar

Her har vi forsøkt å samle de viktigste spørsmålene om Pyramidion.

Hva er Pyramidion?

Pyramidion er vårt nye diagnoseregister som gjennom muligheten til å lage lengre diagnosekjeder, letter registreringen av mer nøyaktige diagnoser.

Pyramidion er et hierarkiskt oppbygd system. Det betyr at diagnosene registreres i nivågrupperte kategorier, omtrent som et slektstre.

Med Pyramidion samler vi både flere og mere eksakte diagnoser etter som nye sykdommer og lidelser oppdages og det forenkler også kommunikasjonen mellom veterinærer og mellom forsikringsselskaper og dyreeiere.

Dessuten skaper det muligheter for forskningen å delta i et stort statistisk materiale, både fra Sverige og fra andre land som anvender samme system.

Hvordan og når innføres Pyramidion?

Pyramidion ligger integrert i journalsystemene fra Sanimalis og Vetserve. Når din klinikk vil gå over til Pyramidion kontakter ansvarlig på klinikken journalleverandøren og blir enig om dato for når de gamle kodene skal erstattes med de nye.

Visse journalprogram har et forberedt alternativ hvor du kan aktivere Pyramidion ved selv å endre i innstillingene. Ta kontakt med din leverandør av journalprogrammet. Målet er at alle klinikker skal gjennomføre oppdateringen i løpet av kort tid.

Hvordan oppdateres Pyramidion?

Den nåværende versjonen av Pyramidion er utviklet gjennom flere år og vil fortsatt bli oppdatert og forbedret. Dette skal gjøres ved hjelp av ekspertgrupper og bygger både på nyere forskning, men også på tilbakemeldinger som kommer fra brukerne av systemet. Foruten nye diagnosekoder, vil det også komme synonymer som gjør det lettere å søke i systemet.

Hvorfor behøver vi et nytt diagnosregister som Pyramidion?

Vårt gamle diagnoseregister var utdatert ettersom det hadde for få nivåer i sin kodestruktur. Registeret var fullt og hadde ikke kapasitet til nye diagnoser.

Med Pyramidion kan vi nå samle alle nye diagnoser og dessuten skape en mer pålitelig statistikk som kan hjelpe den veterinærmedisinske forskningen videre. Da det nye systemet bygger på latinske navn vil det også gi muligheter å sammenligne med, og lære av, andre land på en bedre måte.

Pyramidions oppbygning innebærer også litt forskjellige tilnærminger for å nå fram til de spesifikke diagnosene. Ved første besøk kan en mindre spesifikk diagnose stilles. Men etter prøvesvar så konkretiseres og kvalitetssikres diagnosen.

Som eksempel: En hund med økt tørste kommer på et poliklinisk besøk der utredning med prøver gjøres. Diagnose ­­-> polydispi AA.02.08.02 angis for besøket.

Når prøvesvar viser at nyreverdiene er forhøyede, meddeles eieren, samt at dette anmerkes i journalen som en spesifikk diagnose; UA.11.05 nyresvikt. Dette forklarer informasjonen i dyrets journal, samt øker søkbarheten i både journalen som anvendes i klinikken, ved tilbakemelding til henvisende veterinær, til forsikringsselskapet om dyret er forsikret og til statistikken som hver klinikk kan anvende, samt for forskning.

Hvordan søker jeg i Pyramidion?

Søkefunksjonen kan være til hjelp når du ikke husker eksakt hva diagnosen heter. For eksempel kan du ha oppdaget en tumor i munnhulen men vet ikke hvordan det staves. Da kan du søke etter en del i diagnosen som du kjenner til, for eksempel DA for munnhule og så søke deg videre derfra. Om du søker etter en diagnose som inneholder ”cornea” kan du også behøve å prøve med ”kornea”. Det kan være mangler i stavemåten som etterhvert blir korrigert ved hjelp av tilbakemeldinger. Søkefunksjonen i Pyramidion kan variere utifra hvilken systemleverandør din klinikk har.

Hvordan er hierarkiet oppbygd i Pyramidion?

Tabellen under viser hva hver bokstav står for = organ.

AA

Ikke relatert til ett organsystem

C

Sirkulasjonssystemet

CA

Hjerte

CB

Perikard

CC

Blod-/lymfekar, lymfeknuter, thymus, milt

CD

Blod, benmarg

D

Fordøyelsessystemet

DA

Munnhule, svelg, øsofagus

DB

Magesekk, tarm, analområde

DC

Bukvegg, buk-/bekkenhule, nett, krøs

DD

Lever, galleganger

DE

Eksokrine pankreas

E

Hormonsystemet (ikke reproduksjonssystemet (se K))

EA

Hypofyse/hypothalamus

EB

Thyroidea/parathyroidea

EC

Binyrer

ED

Endokrine pankreas

H

Hudsystemet (inkl. sykdommer i underhud, hårlag, fjærdrakt, klo, hov, klauv)

HA

Hud, underhud, hårlag, fjærdrakt

HB

Klo, hov, klauv

K

Reproduksjonssystemet

KA

Kjønnsorganer

L

Ledd- og ligamentsystemet

LA

Ledd og ligamenter

M

Muskelsystemet (inkludert sener, seneskjeder og bursaer)

MA

Muskulatur

MB

Sene, seneskjede, bursa

N

Nervesystemet

NA

Hjerne, hjernestamme

NB

Balanseorganet

NC

Ryggmarg, cauda equina

ND

Perifere nerver

NE

Hjerne-/ryggmargshinner

NF

Autonome nervesystem

NG

Multifokal sykdom i nervesystemet

R

Respirasjonssystemet

RA

Øvre luftveier

RB

Nedre luftveier

RC

Brysthule, brysthinner, mediastinum

S

Skjelettsystemet

SA

Skjelett

U

Urinsystemet

UA

Nyre, ureter

UB

Urinblære, urethra

V

Synssystemet

VA

Øyelokk/blinkhinne

VB

Konjunktiva, tåreorgan, episclera

VC

Cornea, sclera

VD

Uvea, fremre øyekammer

VE

Linse, glasslegeme

VF

Retina, synsnerve

VG

Øyebulbus, orbita

Z

Hørselssystemet

ZA

Ytre øre, ørelapp

ZB

Mellomøre/indre øreTabellen under viser hva andre posisjonen med to sifre står for. I Pyramidion finnes 11 posisjoner, til forskjell mot ni i vårt gamle register.

XX.01.

Normalvariasjon. Ikke relatert til ett organsystem

XX.02.

Symptom på sykdom uten kjent årsak. Ikke relatert til ett organsystem

XX.03.  

Misdannelse, utviklings-/vekstforstyrrelse. Ikke relatert til ett organsystem

XX.04.  

Metabolsk, fôringsbetinget, degenerativ/dystrofisk sykdom. Ikke relatert til ett organsystem

XX.05.  

Sirkulasjonsforstyrrelse. Ikke relatert til ett organsystem

XX.06.  

Inflammasjon, infestasjon. Ikke relatert til ett organsystem

XX.07.  

Immunologisk sykdom. Ikke relatert til ett organsystem

XX.08.  

Neoplasi. Ikke relatert til ett organsystem

XX.09.  

Traumatisk skade, fremmedlegeme, leieforandring, termisk skade. Ikke relatert til ett organsystem

XX.10.  

Toksisk sykdom. Ikke relatert til ett organsystem

XX.11.  

Idiopatisk, uspesifikk, multifaktoriell sykdom. Ikke relatert til ett organsystemHva er topografiregisteret?

Topografiregisteret anvendes for å vise hvor på dyret skaden eller sykdommen oppdages. Som eksempel blir høyre framben TS.06 for Dexter og TS.02 for Anterior. På den måten skaper vi tydlighet når dyret kommer til en annen veterinær eller henvisnings instans. Det er også et ledd i å forbedre statistikken og kvalitetssikre dyrevelferden.

Hvordan kan jeg påvirke innholdet i Pyramidion

Når du finner saker som du anser er feil i registeret, for eksempel stavefeil, så gir du tilbakemelding direkte i systemet via et digitalt skjema. Dine synpunkter sendes da direkte til ansvarlige for IT-strukturen. Samme sak gjelder for synonymer. Hvis du for eksempel mener at sykdommen tannresorpsjon også skal kunne søkes på via det tidligere navnet TR FORL, fyller du ut skjemaet og sender inn. Synonymene vil være søkbare ved neste systemoppdatering.

Hvordan kan jeg sette diagnose på profylaktiske besøk?

Her følger forslag på hvordan du kan registrere profylaktiske besøk.

Drektighetsundersøkelse – finnes både drektig og ikke drektig som koder.

Blodprøve eller vaginalcytologi før parring eller annen kontroll uten sykdom – passende koder som finnes er brunst/løpetid, anøstrus, proøstrus, østrus, metøstrus , diøstrus.

Inseminering – brunst / løpetid.

Vaksinasjon

Kastrering og sterilisering:
KA.01. Normalvariasjon kjønnsorgan

ID-merking, utstedelse av pass, DNA-test eller ID-bekreftelse:
AA.01. Normalvariasjon. Ikke organspesifikk.

Undersøkelse:
AA.01 Normalvariasjon. Ikke relatert til ett organsystem

Hørseltest uten unormale funn:
Z, Hørselssystemet.

Øyelysing uten unormale funn:
V, Synssystemet.

Hormonbehandling – for behandling med kjønnshormoner som p-piller, p-sprøyte etc uten sykdom:
KA.01 Normalvariasjon. Kjønnsorganer

Kloklipping:
HA.01. Normalvariasjon. Hud, underhud, hårlag, fjærdrakt.

Nebbklipping:
DA.03.02.05.11. Forvokst nebb.

Kontakt oss

 • Telefon 22 99 11 30
 • Send melding
 • Freserveien 1, 0195 Oslo
 • Org.nr. 971 180 536

Åpningstider telefon

 • Mandag - torsdag: 10.00 - 14.00
 • Fredag: 09.00 - 11.30

Følg oss

 • Vi er medlem av Europetnet - det betyr at kjæledyr registrert hos DyreID også er søkbart i hele Europa.

DyreIDs nettsteder