DyreID - Om DyreID
Eiet av Den norske veterinærforening

DyreID skal være den primære aktøren for digital identifisering av dyr i Norge og en aktiv pådriver for sikring av dyrs identitet gjennom digital merking. Vi har nærmere 2000 tilknyttede veterinærer som utfører merking av dyr. DyreID er eiet av Den norske veterinærforening og har siden stiftelsen i 1993 driftet et sentralt dataregister over ID-merkede kjæledyr i Norge, og er med sin omfattende erfaring innen digital ID, det ledende selskapet i Norge på dette området.

Formål

DyreIDs formål er organisering og utvikling av identitetsmerking av dyr, etablering av diagnoseregister, opplysningsarbeide om avl og helse og annen virksomhet som naturlig vedrører disse områder, herunder støtte til videre- og etterutdanning av veterinærer.

Ledelse og styre

Daglig leder: Gudbrand Lie Vatn

Styret består av i alt 5 personer

Øyvind Fylling-Jensen - leder

Egil Greve - medlem

Geir Riise - medlem

Tonje Seim-Wikse - medlem

Kjetil Robertsen - medlem

Christian Ask Lilleaas – varamedlem

Anne Storset – varamedlem

Historikk

Forslag om å etablere et identitetsregister for dyr merket med mikrochip ble første gang fremmet som sak til styremøtet i Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) 17. januar 1992. Det ble vedtatt av årsmøtet i SVF 14. mars 1992. Daværende Dyreidentitet AS ble stiftet 9. desember 1992 og fikk konsesjon fra Datatilsynet for etablering av registeret. Selskapets forretningsmessige virksomhet startet 1. januar 1993.

1. januar 2006 inngikk Dyreidentitet AS og Norsk Kennel Klub samarbeid om felles drift av register for elektronisk merkede dyr.

Dyreidentitet tok over Dyrebeskyttelsens Katteregisteret i 2007, og samlet alle landets ID-merkede kjæledyr i en felles database.,

DyreID har i de senere år styrket sine satsinger betraktelig og har en holistisk tilnærming til landets dyreeiere og deres digitale hverdag. Dette innebærer blant annet utvikling og lansering av egen app for landets kjæledyreiere fullintegrert med DyreIDs helsedata samt samarbeid om sporing og aktivitetsdata med Telenor.

Kontakt oss

  • Telefon 22 99 11 30
  • Send melding
  • Freserveien 1, 0195 Oslo
  • Org.nr. 971 180 536

Åpningstider telefon

  • Mandag - torsdag: 10.00 - 14.00
  • Fredag: 09.00 - 11.30

Følg oss

  • Vi er medlem av Europetnet - det betyr at kjæledyr registrert hos DyreID også er søkbart i hele Europa.

DyreIDs nettsteder