DyreID - Andre metoder for individ-identifikasjon
Eiet av Den norske veterinærforening

I dag er det i praksis bare elektronisk ID-merking av kjæledyr som blir utført, men det finnes andre metoder for individuell merking og identifisering av dyr. Anvendbarheten av de forskjellige metodene vil være avhengig av dyreart og de betingelsene dyra lever under. I tillegg bør den enkelte merkingsmetode tilfredsstille bestemte krav. Metoden skal være dyrevernsmessig akseptabel, dvs. merkingen skal ikke medføre vesentlig smerte og ikke påføre dyret varige mén. Merket bør være så synlig som mulig, slik at identifikasjonen lett kan avleses. Videre bør muligheten for avlesning opprettholdes gjennom hele dyrets levetid uten å forringes. Merkingen må være vanskelig å forfalske, samtidig som utgiftene i forbindelse med merkingen må være akseptable.

Signalement

Dette er den eldste form for individidentifisering. Metoden baseres på beskrivelse av eksteriør, og er avhengig av enighet og utbredelse av vedtatte definisjoner og språk. Nedtegning og avlesning av signalement er derfor forbeholdt personer som har gjennomgått nødvendig opplæring og trening. En vesentlig ulempe er at muligheten for subjektive vurderinger dermed er tilstede. Deler av eksteriøret kan også forandres, enten naturlig over tid eller som et resultat av menneskelig handling.

Halsbånd

Et halsbånd med merking kan inneholde mye og lett tilgjengelig informasjon. Til gjengjeld er metoden usikker da informasjonen er lett å endre. Det er også en fare for kvelning eller sultedød dersom halsbåndet setter seg fast, og dyrets bevegelsesfrihet hemmes.

Øretatovering (tangmerking)

Øretatovering ble tidligere benyttet som ID-merking og ble utført ved at det ble tatovert et nummer på innsiden av venstre ørelapp med en spesiell tang etter at dyret har fått en beroligende og smertestillende sprøyte. Øretatovering ble erstattet av mikrochip-merking i 2007.

I tillegg finnes brennmerking, fargemerking, øreinnsnitt, tatovering, ringmerking, øremerking, radiomerking, neseavtrykk, blodtyping, DNA-"fingerprinting".

Kontakt oss

  • Telefon 22 99 11 30
  • Send melding
  • Freserveien 1, 0195 Oslo
  • Org.nr. 971 180 536

Åpningstider telefon

  • Mandag - torsdag: 10.00 - 14.00
  • Fredag: 09.00 - 11.30

Følg oss

  • Vi er medlem av Europetnet - det betyr at kjæledyr registrert hos DyreID også er søkbart i hele Europa.

DyreIDs nettsteder